AnasayfaDuyurularİnciraltı İmar Planı Değişikliği

DUYURULAR Duyuru Yazdır Küçük Font Büyük Font

İnciraltı İmar Planı Değişikliği

            Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09/04/2018 tarihinde onaylanan İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin itirazlar Bakanlıkça incelenmiş olup, itiraz konularına ilişkin plan değişiklikleri hazırlanarak ilgili yönetmeliğin 15. maddesi gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 28/03/2019 tarih ve 2019/5-4 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 07/05/2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

            24/05/2019 tarihinde gazete ilanı yapılan ve resmi internet sitemizde yayınlanan İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları Kesimi 3.Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği, 24/05/2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Belediyemizde ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmıştır.  Söz konusu imar planları askı süresi bitiminde askıdan indirilecektir.

            Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları